ประโยชน์ของ Wireshrak

posted on 30 Sep 2008 13:28 by nisaratmsit
Wireshark  มีประโยชน์อะไร

        ตามปรกติถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เปิดเว็บไซต์ทั่วไปหรือติดต่อกับเครื่องอื่นๆ นั้นจะไม่แสดง protocols (สิ่งที่ใช้การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์)แต่ถ้าเราต้องการจะเห็น protocols เพื่อศึกษาการทำระบบ หรือ Hack (ไม่แนะนำ) เราจำเป็นใช้โปรแกรมดักจับ protocols หนึ่งในนั้นก็คือ โปรแกรม wireshark โดยการทำงานของ wireshark นั้นจะทำการจับ ข้อความที่ส่งกันระหว่าง protocols ซึ่งเราจะเรียกว่า Packet sniffer

มีรายละเอียดดังนี้ 
      
-    command menus เป็นที่เก็บคำสั่งหลักๆต่างของ Wireshark
  - 
display filter เป็นการกำหนดให้ Wireshark แสดงที่กำหนด
  -
packet-listing window แสดง packet ที่จับได้ 
  - packet-header แสดงรายละเอียด packet ที่เลือกไว้ใน packet-list
  - packet-contents แสดงรายละเอียด packet ที่จับได้เป็น รูปแบบ ASCII และ รูปแบบ hexadecimal

Comment

Comment:

Tweet

WireShark View my profile