ทดสอบสถานะของการดักจับ

posted on 30 Sep 2008 12:44 by nisaratmsit

การทดสอบสถานะของการดักจับ สามารถทำได้โดยดังนี้

1.กดปุ่ม Start ของ windows เลือกคำสั่ง Run
2.แล้วพิมพ์ cmd แล้วกด Enter
3.จะปรากฎหน้าต่าง command line ขึ้นมา
4.พิมพ์คำสั่ง ping [ip address] -n 1 โดยในที่นี้ ip address ของบอร์ด Ethernet เป็น 101.1.168.10 ก็จะต้องพิมพ์ ping 101.1.168.10 -n 1 แล้วกด Enter

ตัวอย่างของคำสั่ง จะได้หน้าต่างเป็นแบบนี้               
C:\>ping 101.1.168.10 –n 1
               
Pinging 101.1.168.10 with 32 bytes of data:
               
…..
ข้อมูลต่างๆ
Ping statistics for 101.1.168.10:
Packets : Sent = 1 ,Recevied = x Lost = n (a% loss)

  • X เป็นตัวเลขของการรับข้อมูลกลับ               
  • N เป็นตัวเลขของข้อมูลที่สูญหาย               
  • A เป็นตัวเลข ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูญหายของข้อมูล

5.กลับไปที่หน้าต่างสถานะการดักจับ ก็จะแสดงออกมาว่าตอนนี้ดักจับข้อมูลได้กี่ packet แบ่งเป็น protocol อะไรมั่ง ดังรูป

edit @ 30 Sep 2008 13:00:59 by WireShark

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณคับ

#2 By n (103.7.57.18|125.26.159.46) on 2012-09-02 23:00

How long did it take from when the HTTP GET message was sent until the HTTP
OK reply was received?
ดูได้จากตรงไหนคะ

#1 By man_U (103.7.57.18|49.0.72.46) on 2012-07-04 14:49

WireShark View my profile