ตัวอย่างเพิ่มเติม

posted on 30 Sep 2008 00:24 by nisaratmsit

ตัวอย่างเพิ่มเติม

host 192.168.1.2
 

   ตัวอย่างนี้โปรแกรม Wireshark จะดักจับ packet ที่รับส่งจากโฮสต์ 192.168.1.2    ดักจับทุกโปรโตคอล และทุกพอร์ท

port 80


   ตัวอย่างนี้โปรแกรม Wireshark จะดักจับ packet จากทุกโฮสต์ ที่พอร์ทตรงกับพอร์ท 80
 

(tcp[2:2] > 1500 and tcp[2:2] < 1550) or (tcp[4:2]>

1500 and tcp[4:2] < 1550)

tcp portrange 1501-1549 (ฉพาะ libpcap 0.9.1 หรือใหม่กว่า)
ตัวอย่างนี้โปรแกรม Wireshark จะดักจับ TCP packet ที่หมายเลขพอร์ทอยู่ในระหว่าง 1501 ถึง 1549

not broadcast and not multicast
ตัวอย่างนี้โปรแกรม Wireshark จะดักจับ packet ที่ไม่ใช่ broadcast และ multicast

edit @ 30 Sep 2008 13:02:27 by WireShark

Comment

Comment:

Tweet

พอรับทำการบ้านไหมครับ (คือขออนุญาตจ้างเป็นพิเศษครับ)
โจทย์คือ คิด Lab ขึ้นมา เกี่ยวกับ POP ให้มีหัวข้ออย่างน้อย 4 หัวข้อ (ทำด้วย WireShark)
พร้อมเฉลย Lab ที่คิดขึ้นมา อย่างละเอียด
โดยอธิบายให้เห็นว่า ทำอย่างไร ได้ศึกษาอะไรบ้าง ประโยชน์ของ Lab มีอะไรบ้าง
- ส่งเฉพาะหัวข้อ Lab (4ข้อ) และประโยชน์ที่จะได้รับ วันที่ 25/02/2555
- ส่งเฉลย Lab วันที่ 10 มีค.2555
พอรับทำไหมครับ (เป็นการบ้านที่ต้องส่ง อาจารย์ แต่กลุ่มผมทำไม่เป็น เลยหาคนช่วยครับ)

ยังไงบอกด้วยครับ
icityonline@hotmail.com

#1 By สุวิทย์ (124.121.21.156) on 2012-02-19 14:00

WireShark View my profile